• 146762885-12
  • 149705717

Inteligentná platba

Inteligentná platba

Inteligentná platba

Skratka POS (point of sales), čo v čínštine znamená terminál na mieste predaja, vo všeobecnosti označuje miesto, kde sa platí nákup v obchodnom centre.Vo všeobecnosti sa POS vzťahuje na počítačový obchodný systém používaný v automatizovaných supermarketoch, ktorý používa skenery na čítanie štítkov a čiarových kódov, elektronické registračné pokladnice a iné špeciálne vybavenie na zaznamenávanie príjmu z miesta predaja.POS sa vzťahuje na terminál používaný v tomto procese.V súčasnosti sú POS automaty na trhu hojne využívané, či už vo finančníctve, tankovaní, telekomunikáciách a iných odvetviach, preto je obzvlášť dôležité vyberať si kvalitné konektory!Ako profesionálny výrobca konektorov sa technológia aitem zaviazala poskytovať vysokokvalitné konektory pre platobný priemysel.